Política de privadesa

En compliment de la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que li siguen demanats a vosté seran incorporades a un fitxer del qual és titular "CARLOS FILLOL SENDRA", amb N.I.F. 79107384-B, i domicili en Carrer Vallet 1-2º, 03780 Pego (Alacant).

El tractament troba la seua base legal en el consentiment prestat per vosté al clicar en la casella "Accepte la Politica de Privadesa", i en conseqüència, accepta que l'arreplega de les mateixes tinga les finalitats següents: Gestió dels Usuaris del Website, Gestió dels servicis oferits a través del Website, Gestió del formulari de contacte.

Li informem que pot exercitar els drets de: accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició, a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, i retirar el consentiment en qualsevol moment, a través de carta, adjuntant fotocòpia del seu NIF/NIE/Passaport a l'adreça postal abans indicada; (Advertència: fins a l'entrada en vigor del Reglament (25 de maig 2018) , només podran ser exercitats els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

El termini durant el qual es conservaran les seues dades personals serà de dos anys, tot això sense perjuí de poder exercitar el dret de cancel·lació.